Entegre Zararlı Yönetimi

Değerli katılımcılar,  mesleğimizin bileşenleri aynı zamanda meslektaşlar olarak, Halk ve Çevre Sağlığı genel başlığı altında bir meslek grubu mensuplarıyız. 

Halk ve Çevre sağlığını doğrudan ilgilendiren çeşitli ve geniş alanlarda kapsamlı özel hizmetler vermekteyiz. Firmalarımız aynı zamanda yarı-kamu şirketi niteliğindedir. 

Bizler, çerçevesi yasalarla belirlenmiş ve yine yasalara göre düzenli olarak sıkı sıkı denetlenen bir mesleğin mensuplarıyız. Toplum sağlığını ilgilendiren temel konulardan biri de temel sağlık sorunudur. 

Toplum sağlığını tehdit eden her türden zararlıya karşı aldığımız önlemler, mücadelemizin işimizin temelini oluşturur. Halk sağlığı alanında haşerelere karşı mücadele eden özel firmalar olarak; bilimsel mücadele yöntemleriyle yasaların çizdiği çerçevede ancak günümüz koşullarına uyum sağlayabildiğimiz ölçüde çalışmalar yapmaktayız. 

Bu anlamıyla yasalarla bilimsellik ve günümüz ekonomik koşulları arasındaki tezatlıklarla da mücadele etmek zorunda bırakılmış durumdayız.

Yasal zorunluluklar, bilimsellik ve iktisadi yönetimin meydana getirdiği açmazlar arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Bu sıkışıklıktan kafamızı kaldırıp yeteri kadar AR-GE çalışmaları yapamamaktayız. Oysaki, AR-GE çalışmaları mesleğimizi, firmalarımızı geliştirdiği gibi esas olarak da topluma hizmet edecektir. Bu konuda kamu destekli özel bileşenli BAĞIMSIZ ve devlet kurumları tarafından tam destekli bir AKADEMİ, yapılanmasına ihtiyaç vardır. Sağlık alanında hizmet veriyoruz ancak KDV oranlarımız sağlık alanı gibi değil. KDV oranlarımızın %1 e indirilmesinin mesleğimiz için ve bu hizmeti alanlar için çok önemlidir. Yaptığımız iş baştan sona önlem alma prosesidir. Kapsamı geniş, onlarca bileşeni vardır. İşimizin tam adı; “ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ”dir. Bizler sadece biyosidal ürün uygulayan bir firma değiliz. Biyosidal ürün uygulama bizim en son tercih ettiğimiz bir mücadele yöntemidir. 

Biyosidal kullanmadan önce diğer önlem alma yöntem ve ekipmanlarını (koşullar, izolasyon, kovucular, yakalama… vd.) bilimsel yöntem olarak kullanmakta ve değerlendirmekteyiz.

Kamu kurumlarının işleyişini belirleyen yönetmelik vd düzenlemelerin sürecin gerisinden geliyor olması da bizim mesleğimizi ana bir meslek olarak görmeyip bir asır öncesinin tanımlamalarıyla tanımlanması da bizim işimizin basit varlığı yokluğu çok da önemli olmayan bir meslek durumuna düşürmektedir. 

Başta sağlık alanında olmak üzere diğer tüm kamuya ait kurumlarda Satınalma için hazırlanan şartnamelerde de bunu görmekteyiz. Bakım onarım içerisine sıkıştırılan adına da ilaçlama denilen bir şartname… Bizler ilaçlamacı değiliz! Bizler, dünyada kullanılan en son teknolojik ekipmanlarla en son bilimsel araştırmalar ve standart denetimler kapsamında hizmet veren Entegre Zararlı Yönetimi yapan firmalarız. Şu an yürürlükte olan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, te yapılacak bir revizyon ile mesleğimizin tüm bileşenlerinin görüşleri alınarak “Entegre Zararlı Yönetimi” adı altında yeni bir Yönetmelik hazırlanmalıdır. 

SGK da, İş-Kur da Vergi Dairelerinde, Çalışma bakanlığında mesleğimizle ilgili tüm mevzuatlar güncellenmelidir. 

Bizler yaptığımız işler ile, özellikle de pandemi döneminde tüm kargaşa ve belirsizliklere rağmen COVİD-19 a karşı önlemler kapsamında da en ön saflarda yer almış ve kendisini kanıtlamış firmalarız. Öyleki, sağlık ekibi girmeden bizim ekiplerimiz girmiş ve dezenfeksiyon gerçekleştirmiştir. Gıda işletmelerinde güvenli gıda için önlemler kapsamında zararlı yönetimi en kritik ve temel konudur. Konaklama tesislerinde sürekli değişen konukların sağlığı ve güvenliği için gerçekleştirdiğimiz zararlı önleme programlarıyla kritik görevler üstlenmekteyiz. Depolarda gıda ve diğer ürünleri korumak için bilimsel koruyucu önlemleri bizler almaktayız. …. …. … 

Böylesi kritik bir mesleğe özellikle de denetleyici devlet kurumlarının yok sayarcasına yaklaşımları bizleri zorda bırakmakta, işimizi, mesleğimizi, ve know-how geliştirmemizi zorlaştırmaktadır.

KARBONMONOKSİT